Zorggroep Oldael

Organisatie details

Over deze organisatie

Zorggroep Oldael biedt ouderen een thuis, met aandachtige zorg en oog voor uw welzijn. Een plek waar ouderen samen met leeftijdgenoten en met passende voorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. In Den Haag heeft de stichting twee locaties: woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren in de wijk Benoordenhout en woonzorgcentrum Oldeslo in de wijk Duttendel. Tijdelijke zorg is ook mogelijk. Kwaliteit en professionaliteit in handelen in combinatie met een persoonlijke benadering zijn kenmerkend voor de organisatie. Zorggroep Oldael doen dit met 120 medewerkers en een enthousiaste groep vrijwilligers.